Název projektu: Neuskutečněné česko-slovenské stavby ve městech Valašské Meziříčí a Dubnica nad Váhom

Celkové náklady: 30 580,80 EUR

Příspěvek EFRR: 25 993,68 EUR

Realizace: 1.9.2018 – 31.8.2019

„Neuskutečněné česko-slovenské stavby ve městech Valašské Meziříčí a Dubnica nad Váhom“ je společným projektem přeshraniční spolupráce institucí Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, p.o. (ČR) a Dubnické muzeum, m. r. o. (SR). Jednotícím prvkem projektu je historická vazba která propojuje obě místa. Předmětem projektu je zpřístupnění dochovaných archivních dokumentů (architektonické studie, katastrální mapy, návrhy územních plánů, aj.) souvisejících s neuskutečněnými česko-slovenské stavbami. Cílem projektu je zatraktivnění, podpora a rozvoj kulturního dědictví česko-slovenského přeshraničního regionu.